Dịch vụ khách hàng

Vận chuyển

Chúng tôi chỉ chấp nhận những đơn hàng đã cung cấp đầy đủ và chính xác về địa chỉ, số điện thoại. Sau khi đặt hàng, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin và tiến hành giao hàng cho quý khách.

Trong trường hợp giao hàng chậm trễ không báo trước. Quý khách có thể không nhận hàng và chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đã trả trước (nếu có) trong vòng 7 ngày.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sai lệch của hàng hóa sau khi quý khách đã ký đồng ý nhận hàng.

Đối với khách trong nội thành Hà Nội:
Với đơn hàng từ … sẽ nhận giao hàng với phí ship như sau:
- Đang cập nhật . . .

Đối với khách tỉnh ngoài
- Đang cập nhật . . .